Jak faktoring przyspiesza przepływ gotówki w firmie?

Jak faktoring przyspiesza przepływ gotówki w firmie?

24 października, 2023 0 przez admin

Skorzystanie z usługi faktoringu może być korzystne w szczególności dla przedsiębiorstw mających problemy z płynnością finansową lub posiadających duże przychody z faktur z odroczonym terminem płatności. Wybranie odpowiedniego rodzaju usługi to kluczowa kwestia, która wpływa na właściwe działanie całej firmy, dlatego też warto przed decyzją skontaktować się z wyspecjalizowanym doradcą, który dobierze właściwą propozycję do branży.

Czym jest usługa faktoringu?

Usługa faktoringu to pewien rodzaj finansowania, gdzie firma sprzedaje swoje wierzytelności (niezapłacone faktury) innej, czyli faktorowi (firmie specjalizującej się w usługach finansowych) w zamian za natychmiastowe przelanie uzgodnionej wcześniej kwoty. Faktor wypłaca najczęściej część lub całą kwotę faktury i zostaje właścicielem tychże wierzytelności. Faktoring może się od siebie różnić, jednak najczęściej wylicza się np. pełny (bez regresu), odwrotny, niepełny (z regresem), czy też krajowy, importowy lub eksportowy. Usługę stosuje się najczęściej w firmach mających duże stałe przepływy faktur i niemogących pozwolić sobie na  długie czekanie na płatności. 

Jak faktoring przyspiesza przepływ gotówki w firmie?

Faktoring przyspiesza przepływ gotówki w firmie poprzez przekształcenie niezapłaconych faktur na natychmiastowe środki pieniężne. Dzięki szybkiemu procesowi zawierającemu kilka kroków m.in. wysłanie wniosku, konsultacje z doradcą, decyzję oraz podpisanie umowy, a także dodatkowym opcjom jak np. ubezpieczenia transakcji, zaliczki na start czy też monitoring należności, przedsiębiorstwo bardzo szybko uzyskuje środki z faktur, przez co są one możliwe do dalszego wykorzystania. Usługa wpływa zatem na kolejne decyzje finansowe i pozwala przepływać gotówce. Chcąc zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji o faktoringu, można skorzystać ze strony firmy specjalizującej się w danej usłudze dostępnej pod adresem -> https://pragmago.pl.

Jakie korzyści przynosi faktoring?

Analizując możliwość skorzystania z faktoringu, warto zapoznać się z zaletami wynikającymi z tej usługi. Zalicza się do nich m.in.:

  • Polepszenie płynności finansowej. Faktoring pozwala na natychmiastowe otrzymanie środków pieniężnych z faktur, co może być pomocne w uzyskaniu lepszej płynności finansowej.
  • Zminimalizowanie ryzyka. W przypadku faktoringu pełnego firma sprzedająca faktury unika ryzyka niespłaconych wierzytelności, gdyż poprzez umowę odpowiedzialność zostaje przekazana faktorowi. 
  • Redukcja obciążenia administracyjnego. Faktor zajmuje się ewentualnym odzyskiwaniem długów od klientów, co pozwala firmie sprzedającej faktury skoncentrować się na swojej działalności.
  • Ograniczenie konieczności korzystania z tradycyjnych kredytów. Faktoring może być alternatywnym źródłem finansowania, które nie wymaga korzystania z tradycyjnych kredytów bankowych.

Przed korzystaniem z usługi faktoringu warto jednak dokładnie przeczytać warunki umowy i zrozumieć koszty związane z tym rodzajem finansowania.

 

Artykuł sponsorowany