Rynek futures – co to takiego? Na czym polega?

Rynek futures – co to takiego? Na czym polega?

6 czerwca, 2023 0 przez admin

Nie ulega wątpliwości, że dla wielu zrozumienie rynku futures jest dość trudne, ponieważ handel tego rodzaju kontraktami różni się dość znacząco od tradycyjnego obrotu akcjami. Wyjaśnimy to w poniższym artykule!

Kontrakty futures – co to takiego?

To po prostu dwustronna umowa kupna/sprzedaży określonego instrumentu bazowego za ustaloną cenę i w ściśle ustalonym terminie. Brzmi mało skomplikowanie? To prawda, ale żeby w pełni zrozumieć tego, czym jest rynek futures, potrzeba dalszych wyjaśnień. Kluczową zasadą jest to, że w zawartej umowie kupujący deklaruje, że zakupi konkretne aktywa, sprzedający zaś zobowiązuje się do ich sprzedania. Aktywa mogą być różne – instrumenty finansowe, jak indeksy, waluty, ale też towary typu ropa, kawa itp. Taka umowa dość szczegółowo opisuje ilość, ale i jakość instrumentu bazowego. Kontraktami futures można handlować na różnych giełdach, co determinuje to, jakie są do użycia instrumenty, terminy wykonania oraz wielkości kontraktów. 

Kontrakty futures – skąd sie pojawiły?

Nastąpiło to w wyniku naturalnej reakcji producentów towarów rolniczych, chcących zagwarantować sobie sprzedaż swoich towarów po ustalonej cenie, czyli takiej, na jaką nie wpłyną niespodziewane czynniki zewnętrzne. Może trudno w to uwierzyć, ale w źródłach historycznych można znaleźć informacje o tym, że pierwsze takie kontrakty zawierano już w starożytnych Chinach – 4000 lat p.n.e. co pokazuje, że kontrakty futures w żaden sposób nie są nowym wynalazkiem. Oczywiście dzisiaj są inne narzędzia i możliwości, by je realizować, niemniej koncepcja jest taka sama jak przed wiekami.

Charakterystyka kontraktów futures 

Obrót tego rodzaju kontraktami odbywa się za pośrednictwem giełd, na których panują surowe zasady, regulacje, a także zabezpieczenia. To wszystko po to, by zagwarantować, aby żadna ze stron transakcji nie znalazła się niekorzystnym z jej punktu widzenia interesów położeniu. Wszystko jest tu dokładnie zorganizowane i ustalone, mamy też pewność, że jeden kontrakt terminowy obowiązuje podczas kolejnych zamówień. Przykładowo, jeśli zamówimy jeden kontrakt, na przykład na kawę, mamy pewność, że taka umowa zawsze będzie zawierała identyczną ilość kawy, a jego cena będzie taka sama na całym świecie. To samo powiemy o dacie jego wygaśnięcia – powinna być jasna dla wszystkich handlowców. A co równie ważne, kontrakty są ustalone i nadzorowane przez giełdę, więc inwestor nie musi sobie tym zaprzątać głowy.

Jakie są rodzaje kontraktów futures?

Można je podzielić na kilka rodzajów. Dostępne są między innymi kontrakty futures na akcje (indeksy), gdzie ceny kontraktów terminowych określane są na podstawie ceny danego indeksu. Inne popularne kontrakty futures są na waluty, jakie ruch ma zawsze związek z tym, jak zachowa się dolar. Dość popularne są kontrakty futures na stopy procentowe, zwłaszcza długoterminowe i średnioterminowe obligacje (5-15 lat). Najbardziej popularne są zaś kontrakty futures na amerykańskie obligacje skarbowe. Kolejne, o których już wspominaliśmy, to kontrakty futures na towary, na przykład na ropę naftową, złoto, ale i również takie produkty jak kawa, pszenica itp. Nową grupą futures są zaś kontrakty na kryptowaluty, gdzie aktywem bazowym jest waluta Bitcoin. 

Mamy nadzieję, że w tym krótkim, acz treściwym artykule wyłożyliśmy wszystkie najważniejsze zagadnienia na temat kontraktów futures. 

 

Artykuł sponsorowany